...เมืองหนังโนราห์ อู่นาข้าว พราวน้ำตก แหล่งนกน้ำ ทะเลสาบงาม เขาอกทะลุ น้ำพุร้อน...
เวลา

 
 
 
 
 
 
... ฝ่ายทะเบียนและภาษีรถ ...
 
 

         ฝ่ายทะเบียนรถ   มีหน้าที่ความรับผิดชอบการดำเนินการด้านทะเบียนรถ การตรวจสภาพรถ
การจัดเก็บภาษี   และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ    ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ได้แก่ การจดทะเบียน การโอนกรรมสิทธิ์รถ การเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียน และอื่น ๆ

 
 
งานด้านทะเบียนรถ
     
     
     พ.ร.บ. รถยนต์  
     พ.ร.บ. ขนส่งทางบก