...เมืองหนังโนราห์ อู่นาข้าว พราวน้ำตก แหล่งนกน้ำ ทะเลสาบงาม เขาอกทะลุ น้ำพุร้อน...
เวลา

 

เส้นแบ่งทิศทางจราจรห้ามแซง

เส้นแบ่งทิศทางจราจรคู่

เส้นแบ่งทิศทางจราจรห้ามแซงคู่

เส้นห้ามหยุดรถหรือจอดรถ

เส้นห้ามจอดเว้นแต่หยุดรับ-ส่งชั่วขณะ

เส้นแนวหยุด

เส้นให้ทาง

เส้นทแยงห้ามหยุดรถ

ลูกศรชี้ตรงไปข้างหน้า

ลูกศรเลี้ยวซ้าย

ลูกศรเลี้ยวขวา

ลูกศรตรงไปและเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา

ลูกศรเลี้ยวซ้ายกับเฉียงขวา

เส้นทางข้าม

เส้นแบ่งทิศทางจราจรปกติ

เส้นแบ่งทิศทางจราจรห้ามแซง

เส้นแบ่งทิศทางจราจรห้ามแซงเฉพาะด้าน

เส้นแบ่งทิศทางจราจรห้ามแซงเส้นทึบสีเหลืองคู่

เส้นแบ่งช่องจราจรหรือเส้นช่องเดินรถปกติ

เส้นห้ามเปลี่ยนช่องจราจรหรือเส้นห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถ

เส้นแบ่งช่องทางเดินรถประจำทาง

เส้นแบ่งช่องทางเดินรถประจำทาง

เขตปลอดภัยและเกาะสี

เขตปลอดภัยและเกาะสี

ช่องรถมวลชน

ให้ทาง

เส้นจอดรถ

ข้อความบังคับบนพื้นทาง

เส้นขอบทางเส้นทึบสีขาว

เส้นขอบทางเส้นประสีขาว

เส้นขอบทางเส้นทึบสีเหลือง

เส้นขอบทางเส้นประสีเหลือง

ข้อความเตือนหรือแนะนำบนพื้นทาง

เส้นทางรถไฟผ่าน

เส้นแนวช่องจราจรผ่านทางแยก

เส้นชะลอความเร็ว

เครื่องหมายขาวดำ

สำรวจทาง

คนทำงาน

เครื่องจักรกำลังทำงาน

ทางเบี่ยงซ้าย

ทางเบี่ยงขวา

งานก่อสร้าง

เตือนแนวทางต่าง ๆ

เบี่ยงเบนการจราจร